Jag heter Heidi Mettiäinen och arbetar som frilansande danskonstnär i Västerås med omnejd. Jag arbetar pedagogiskt och konstnärligt med dans inom exempelvis förskola, skola, sjukvård, rehabilitering, äldreomsorg, fritidsverksamhet samt i projekt riktade till utsatta barn eller vuxna. Jag arbetar ofta med ett särskilt fokus på dansens hälsoaspekter. Jag leder både regelbundna klasser och det koreografiska arbetet med dansföreställningar.

För mig är dansen djupt personlig och samtidigt kommunikativ och universellt igenkännbar. Vi kan både uttrycka vår egen unika berättelse och känna igen oss i andras. Att göra sådana möten möjliga och att se människor växa och upptäcka nya möjligheter genom dansen är min drivkraft.

Grunden för arbetet är min övertygelse att dans är till för alla — oavsett ålder, kroppsform, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ekonomi eller social situation. Ytterst ser jag mitt arbete med dans som ett verktyg för att stärka demokrati, jämlikhet och mångfald i samhället.